Työyhteisön toimintatuki

1.1.2021

Hyvinkään kunnalliset JHL 047:n jäsenien on mahdollista hakea yhteen tapahtumaan vuodessa 20 euron tukea osallistuvaa jäsentä kohti.

- minimiosallistujamäärä on 5 jäsentä
- tilaisuudesta on kerättävä osallistujien nimilista
- tuen saa jälkikäteen kuitteja / kulutositteita vastaan
- tuki ei voi olla enempää kuin kulut
- sama henkilö voidaan laskea mukaan vain yhteen tapahtumaan saman kalenterivuoden aikana