Hallituksen kokous

11.8.2021 klo 17:00

Yhdistyksen toimitilassa / Teams etäyhteydellä.

Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet varoineen voivat osallistua.