Hallituksen etäkokous

14.5.2020 klo 18:00

Kokous järjestetään sähköisesti Teams-palaverina. Hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet varoineen voivat osallistua.

Olethan ilmoittanut Veijolle tai Karille sähköpostiosoitteen, johon kutsu lähetetään ja ladannut koneeellesi tai puhelimeesi Microsoft Teams-ohjelman.